Το τζαζ τραγούδι είναι μια ανεκτίμητη εκπαιδευτική διαδικασία, κατά την οποία ο τραγουδιστής γνωρίζει σε βάθος την φωνή του, τις πολλαπλές εκφραστικές της δυνατότητες και μαθαίνει να την χρησιμοποιεί σαν μουσικό όργανο. Παράλληλα ανακαλύπτει την μαγεία της τζαζ μουσικής και του αυτοσχεδιασμού και απολαμβάνει την μοναδική εμπειρία της ουσιαστικής καλλιτεχνικής έκφρασης και ελευθερίας! 

Κατάκτηση της φωνητικής τεχνικής και των αυτοσχεδιαστικών δεξιοτήτων στο Τζαζ Τραγούδι.

Φωνητική τεχνική: διαχείριση της αναπνοής και ανάπτυξη του χρώματος, του όγκου και της έκτασης της φωνής.

Στόχος είναι η επίτευξη ενός "δυνατού" φωνητικού οργάνου (που να εκμεταλεύεται όλη την έκταση, τον όγκο και το ηχόχρωμά του), το οποίο θα επιτρέψει στον τραγουδιστή/δίστρια να κατακτήσει όλες τις μουσικές, εκφραστικές και αυτοσχεδιαστικές δεξιότητες, προκειμένου να ερμηνεύει με μουσικότητα, αυτοπεποίθηση, ελευθερία και αληθινή ευχαρίστηση!
΄Ετσι κι αλλιώς τζαζ τραγούδι σημαίνει να μπορείς να χρησιμοποιείς την φωνή σαν μουσικό όργανο!

Τζαζ τραγούδικατάκτηση του phrasing και του φωνητικού αυτοσχεδιασμού.

Ο/η τραγουδιστής/τρια οικειοποιείται την αίσθηση του swing feel, μαθαίνει να διαχειρίζεται το syncopation και αναπτύσσει την ικανότητα να φρασάρει και να κινείται με ελευθερία και φυσικότητα μέσα στη φόρμα του κομματιού (phrasing).

Κατακτά την τζαζ φρασεολογία και αποκτά προσωπικό articulation στον φωνητικό αυτοσχεδιασμό (scat singing).

Καλλιεργεί τον ρυθμικό πλούτο και την φρασεολογική ευχέρεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, το αισθητικό κριτήριο και ως εκ τούτου αποκτά αυτοπεποίθηση και μπορεί να εμβαθύνει σε οποιοδήποτε στυλ της τζαζ.

Τελικός στόχος είναι η ικανότητα να αυτοσχεδιάζει ανά πάσα στιγμή πάνω σε οποιαδήποτε μελωδία, αρμονική ακολουθία ή ρυθμικό περιβάλλον, να προσαρμόζεται στυλιστικά σεβόμενος/η την ενορχήστρωση (arrangement) και να βρίσκεται σε γόνιμο και συνεχές interplay με τους υπόλοιπους μουσικούς.